Ooievaarspas en regeling

Met je Ooievaarspas kun je bij Forum Hadriani korting op je lesgeld en/of je contributie krijgen.

Er zijn 2 regelingen:

1) Regeling “Kinderen doen mee”
Kinderen tot 18 jaar met een geldige Ooievaarspas kunnen meestal gratis lid worden van 1 sport en 1 culturele instelling. Deze keuze geldt voor een heel jaar.

De regeling geldt bij Forum Hadriani voor zowel lesgeld, contributie als AMV-cursusgeld. Er geldt wel een maximum vergoeding per kind per jaar (jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni). Is het reguliere bedrag hoger? Dan betaalt u het verschil zelf.

Eigen bijdrage Kinderen doen mee per maand per kwartaal  per jaar
 Contributie tot 18 jaar Gratis  Gratis Gratis
 Lesgeld muziekles (incl. contributie)  € 17,50  € 52,50  € 210,00

 

2) Ooievaarspaskorting
Als de regeling Kinderen doen mee al bij een andere culturele instelling is gebruikt, of als je ouder bent dan 18 jaar en in het bezit van een ooievaarspas kun je een korting ontvangen op je lesgeld, contributie en AMV-cursusgeld.

Eigen bijdrage Ooievaarskorting per maand per kwartaal  per jaar
 Contributie tot 18 jaar € 8,00 € 24,00 € 96,00
Contributie 18 jaar en ouder € 9,50 € 28,50 € 114,00
Lesgeld muziekles tot 18 jaar (incl. contributie)  € 32,00 € 96,00  € 384,00
Lesgeld muziekles 18 jaar en ouder (incl. contributie) € 36,00 € 108,00 € 432,00

Voorwaarde is dat je met het inschrijvingsformulier en daarna jaarlijks, een kopie van je Ooievaarspas aan het secretariaat verstrekt.
Indien de kaart geen recht geeft op vergoeding door de ooievaarspas bent u het normale tarief verschuldigd.

Binnen de vereniging werken we met een vertrouwenspersoon voor de Ooievaarspashouders, onze penningmeester. Alleen het Dagelijks bestuur weet wie een pashouder is.
Voor alle voorwaarden met betrekking tot de ooievaarspas verwijzen we graag naar de website van de Ooievaarspas: www.ooievaarspas.nl