Historie

Muziekvereniging Forum Hadriani is op 1 mei 1896 opgericht, en is daarmee de oudste culturele vereniging van Voorburg.
De vereniging bestond bij de oprichting alleen uit een Harmoniekapel.

Doelstelling bij de oprichting van de muziekvereniging Forum Hadriani is 'het beoefenen van muziek en het onderhouden van een onderlinge band van vriendschap. Ook nu zien we deze doelstellingen nog steeds terug in de vereniging.


De vereniging is opgericht door:
* Z.K.H. Prins Albert van Pruissen, zoon van Prinses Marianne (dochter van Koning Willem I)      (Foto 1)
* Mr. Baron H.N.C. van Tuyll van Serooskerken, burgemeester te Voorburg van 1883 tot 1912   (Foto 2)
* De weduwe M.A.M. Schiff-Vriese. weduwe van F.A. Vriese, directeur bandenfabriek Vredestein
* L.E. Hekmeyer, gepensioneerd officier en bewoner van de voormalige buitenplaats Heeswijk
* J. Dolman, rijtuigenfabrikant
* J. Bleuland van Oordt, eigenaar van de enige echte gasfabriek te Voorburg.

Foto 1

Foto 2


De naam "Forum Hadriani"
Onze vereniging heeft de naam Forum Hadriani gekregen omdat de vereniging is opgericht te Voorburg. In de Romeinse tijd was op de plaats van het huidige Leidschendam-Voorburg de Romeinse nederzetting Forum Hadriani gevestigd. Dit was de meest noordelijke Romeinse stad op het Europese vasteland.
De stad was gelegen op de plaats van het tegenwoordige Voorburg (gemeente Leidschendam-Voorburg).
Forum Hadriani is na Noviomagus (Nijmegen) de oudste stad van Nederland.


Oorspronkelijk was Forum Hadriani een nederzetting van de Germaanse stam der Cananefaten, die in het

westelijk kustgebied van Germania Inferior woonden. Zij hadden hun dorp langs de Corbulogracht gebouwd, deze waterweg vormde een belangrijke economische verbinding tussen de Rijn en de Maas.
De Cananefaten waren bondgenoten van de Romeinen en leverden onder meer soldaten voor de hulptroepen van de legioenen.

 

 

 

 

6 mei 1896 werd de oprichtingsvergadering gehouden. Begonnen werd met 27 leden.
De heer A. van Oest werd aangesteld als directeur en ook belast met het verzorgen van de eerste theorie- en muzieklessen.
De eerste bijeenkomst als vereniging vond plaats op woensdag 13 mei 1896.

 

Van links naar rechts; 
Ir. J. Bloemsma, Dhr. L.W. v.d. Heem en Dhr. P.H.J. v.d. Heem
Bron: van der Heem Historie


17 april 1946 De heer L.W. van der Heem (op de foto in het midden) werd Beschermheer van onze vereniging.
“Oom Leo” zoals hij liefdevol door leden werd genoemd, stond het bestuur met raad en daad ter zijde. De heer Van der Heem was president/directeur van de voormalige Electrische Apparatenfabrieken Van der Heem N.V. Bij deze fabrieken werden naast tal van Erres radio- en tv-toestellen ook de befaamde Solex bromfiets vervaardigt. Van der Heem werd in latere tijd overgenomen door N.V. Philips uit Eindhoven. Aan de heer L.W. van der Heem heeft de vereniging de wederopbouw Forum Hadriani te danken. Beide schellenbomen die in de grote zaal van ons verenigingsgebouw zijn opgehangen zijn door hem geschonken aan de vereniging.

 


1 mei 1946 Forum Hadriani 50 jaar
Het gouden jubileum werd gevierd met een groot nationaal marsconcours op Hemelvaartsdag, 30 mei 1946. En er werd een feestconcert gegeven in samenwerking met St. Caecilia Voorburg in de grote Ontspanningszaal bij de Firma Van der Heem te Voorburg.

 

Op de linker foto: Teun van der Geer en Jan Dapper tonen trots de door henzelf vervaardigde fraaie slagwerkinstrumenten voor de Drumband.

Op de rechter foto: De nog jonge Gerard Koppe Sr. (oud-erevoorzitter)  toont zich heel trots als tamboer-maître.
Forum Hadriani overleefde twee wereldoorlogen.In de eerste wereldoorlog 1914-1918 waren de meeste jonge leden in militaire dienst en bleven er nog maar 10 spelende leden over.

In de tweede wereldoorlog werd niet gerepeteerd maar was er wel onderling contact tussen sommige leden.
Direct na de tweede wereldoorlog is de vereniging uitgebreid met een Drumband.
In 1949 had de Drumband haar eerste optreden.

 

5 september 1951 De Algemene Ledenvergadering besluit tot het oprichten van het Jeugdorkest Jong Forum. Doelstelling is de jeugd na de 2e wereldoorlog meer te betrekken bij de vereniging.
De heer H. C. van Lijnschooten, voormalig 1e klarinettist van de K.M.K., werd aangesteld als dirigent. (Sinds de samenvoeging met de Harmonie in 2005 heeft het leerlingenorkest 'Cadens', deze taak gekregen).

 


5 mei 1953 Jong Forum o.l.v. Henk van Lijnschooten trad op voor de N.C.R.V. radio.
Korte impressie uit een verslag uit De Haagsche Courant van vrijdag 8-5-1953. "De microfoon werkt als het ware als een vergrootglas. Wanneer je voor de radio speelt, komen alle foutjes dubbel zo sterk naar voren. Daarom is het zo prettig dat Jong Forum woensdagmiddag in de jeugduitzending Melodie en Fantasie voor de radio feilloos bleek te blazen. De uitvoering was in alle opzichten af. Jong en ook oud Forum kunnen trots zijn op deze uitzending."

 


1 juli 1953 bracht Forum Hadriani  een bezoek aan de zwaar getroffen gemeente Brouwershaven tijdens de watersnoodramp in de provincie Zeeland.

   

 


Het gemeentebestuur van Voorburg had Brouwershaven hulp toegezegd. De reis werd destijds deels per bus en deels per boot volbracht.


9 juli 1953 ‘Jong Forum’ werd in een eigentijds uniform gestoken dat bestond uit een lange blauwe broek, zwarte baret, wit overhemd, zwarte das en koppelstuk.

 

1956 De Drumband o.l.v. Jaap Visser.

 

27 mei 1965 Deelname Nationaal muziekconcours ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan Muziekvereniging “Kunst aan het Volk” te Breda. Naast de Drumband nam ook onze Harmonie hieraan deel.
De Drumband o.l.v. instructeur Cees van Iersel, kwam uit in de afdeling Uitmuntendheid en behaalde aldaar een 1e prijs met 192 punten.


 
 

Drumband o.l.v. tamboer-maître Leo Krijgsman


September 1965 besloot het bestuur tot de aanschaf van nieuwe uniformen voor de Drumband. Daarvoor was echter geen geld. Huis aan huis werden acties gevoerd. Met de verkoop van 2.000 bierglazen en het wekelijks inzamelen (per bakfiets) van tonnen aan oud papier konden de begeerde nieuwe uniformen worden aangeschaft.
Daarmee werd de basis gelegd voor een succesvolle periode van onze Drumband. 1 juni 1966 De Drumband nam voor de eerste keer met groot succes deel aan een muziekconcours van Muziekvereniging “De Adelaar” te Weesp. De Drumband heeft 10 jaar lang met succes deelgenomen aan dit muziekconcours. Menigmaal heeft de Drumband een 1e prijs en de wisselprijs gewonnen voor het hoogst aantal te behalen punten over het gehele concours en daarnaast ook 1e prijzen tijdens de afsluitende defilés.

Weesp, Drumband o.l.v. tamboer-maitre Leo Krijgsman

 
 


De Drumband groeide op muzikaal niveau, en met een strakke discipline ontwikkelde zij zich tot een zeer geduchte concurrent.
In Weesp werd ook promotie behaald naar de hoogste afdeling t.w. de Eredivisie.

 


7 september 1967 Het bestuur besluit ceremoniële uniformen en petten aan te kopen van de Koninklijke Militaire Kapel (KMK). Geheel Forum Hadriani, (Harmonie én Drumband) traden vanaf de zestiger jaren in deze nieuwe gala-uniformen regelmatig op, met veel succes o.a. in het toenmalige (West) Duitsland.


1 mei 1971 - 75 jaar Forum Hadriani in ‘nieuwe’ gala uniformen.


Leden van de Harmonie, de Drumband en ‘Jong Forum’ traden gezamenlijk aan op de trappen van Huize Middenburg te Voorburg.


18 september 1979 Prinsjesdag heel Forum Hadriani tijdens een Taptoe Residentie Drumshow op het Binnenhof te Den Haag.


Forum Hadriani pretendeert geen showorkest te zijn, toch werd hier een spectaculaire show uitgevoerd.


15 februari 1986 Vertrok de vereniging uit het voormalige verenigingsgebouw aan de Raadhuisstraat in Voorburg. Daar waren wij vanaf oprichting 90 jaar geleden gehuisvest.

Vaandels en schellenbomen werden plechtig uitgedragen door erevoorzitter G.A. Koppe Sr., Drs. H.B. Eenhoorn, beschermheer en Jaap Visser, voorzitter.

 

Met een korte mars werd naar het huidige verenigingsgebouw aan het Oosteinde 16 gemarcheerd. 

Het nieuwe verenigingsgebouw werd officieel geopend door beschermheer drs. H.B. Eenhoorn, burgemeester te Voorburg.


Sinds 1988 heeft Forum Hadriani een nieuw onderdeel dansorkest de 'Eastend Sixteen' opgericht.

Dit dansorkest heeft een bigband samenstelling en is de laatste jaren sterk gegroeid in populariteit.

 


18 maart 1988 Jaarconcert in de Aula van de Daltonschool te Voorburg waaraan voor het eerst ook werd deelgenomen door de nieuw gevormde “big-band” o.l.v. Ronald Visser (hier midden op de foto).

Tijdens hetzelfde jaarconcert werden Ryk Visser (40 jaar lid) en Cees Bosman (25 jaar lid) gehuldigd door Jaap Visser, voorzitter.


V.l.n.r. Jaap Visser, Cees Bosman en Ryk Visser

1989 Dansorkest verleent ook medewerking aan het jaarconcert in de aula van de Daltonschool te Voorburg.

1991 trad de Drumfanfare op in een TV-uitzending van de NCRV. Er werd een programma opgenomen voor het Rode Kruis voor de “Goud en Nieuw show” o.l.v. Frank Masmeijer, presentator. Daartoe werden enkele proefopnames gemaakt. Vanwege de hitte in de tv-studio mochten onze leden in hun “gewone” kleding aantreden.
Hierna werden we herkend als "de slechts geklede band van Nederland.


1 mei 1996 - Forum Hadriani 100 jaar.
Ter gelegenheid van het eeuwfeest werd een boekje over de historie van onze vereniging uitgebracht en een CD-opname gepresenteerd, opgenomen in ons eigen verenigingsgebouw.
De jubileumreceptie en een tentoonstelling werd in het verenigingsgebouw gehouden. Onder auspiciën van Drs. H.B. Eenhoorn, burgemeester te Voorburg en beschermheer was een erecomité gevormd bestaande uit prominente personen t.w.;
    * dhr. H.F. Dijkstal, vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken
    * dhr. S. Patijn, burgemeester te Amsterdam
    * dhr. J. de Meij, componist/arrangeur
    * dhr. R. van der Meer, bariton
    * dhr. J. Bleuland van Oordt   
    * Mw. N.A. den Haan-Groen, oud-burgemeester en onze voormalige beschermvrouwe.
Het Gemeentebestuur van Voorburg schonk Forum Hadriani de “Erepenning” als oudste culturele vereniging van Voorburg. Loco-burgemeester H. ter Heegde overhandigde de “Erepenning” namens de gemeente Voorburg aan voorzitter Jaap Visser.

 


22 maart 1996 – Jubileumconcert t.g.v. het 100-jarig bestaan in sporthal Forum Kwadraat. Burgemeester drs. H.B. Eenhoorn reikte namens H.M. de koningin 2 leden een Kon. onderscheiding uit. Voorzitter Jaap Visser en Theo Koppe Sr. ontvingen beiden een Kon. Onderscheiding in de “Orde van Oranje Nassau” in zilver. Hans Blankespoor, ontving ‘’De Speurder” een gemeentelijke onderscheiding.

V.l.n.r. Hans Blankespoor, Jaap Visser, Theo Koppe Sr. en Drs. H.B. Eenhoorn


5 mei 1996 werd een Taptoe gehouden op het evenemententerrein te Voorburg onder auspiciën van Forum Hadriani, aangeboden door de Voorburgse Kunststichting.

29 juni 1996 werd het 100-jarig bestaan gevierd in de aula van de St. Maartenscollege te Voorburg.
Daar werd een concert verzorgd door alle onderdelen van de vereniging. Aansluitend werd receptie gehouden en de tentoonstelling over de historie van Forum Hadriani was ook daar aanwezig.

In de loop der jaren heeft de vereniging ook diverse gelegenheidsorkesten gehad. Deze orkestjes werden altijd opgericht door enthousiaste leden.


Het oudste orkest daarvan is het Varieté-orkest rond 1950
.


1978 Boerenkapel "De Dauwtrappers" mogen zeker niet in deze galerij ontbreken.
Hun talenten reikte ongekende hoogtepunten.

2006 - Momenteel heeft Forum Hadriani een koperensemble dat speelt in de kersttijd in Charles Dickens style.

In de aanloop van kerstmis 1991 waren er 2 jonge leden (Angelo Blankespoor en Ferry Hogeboom) die in groep 8 van de Lusthofschool zaten. Ieder jaar mocht groep 8 de Christmas Carols zingen in de Herenstraat te Voorburg.

Er was geen begeleidende muziek voor de kinderen waardoor de school bij Forum Hadriani aanklopte. De toenmalige dirigent van de harmonie, Jan Schellevis, zei tegen Theo Koppe “dit is een mooi project voor jou, dan leer je arrangeren, transponeren, instrumentatie en dirigeren”. Hiervoor werd een aantal leden bij elkaar geroepen en zo is het Voorburgs Koper Ensemble geboren.

Tot op de dag van vandaag is Theo nog steeds de orkestleider, hij wordt ook de “huisararrangeur“ genoemd.
In het prille begin waren het 10 Christmas Carols-liederen, nu is het repertoire uitgebreid naar 40 kerstnummers

In 2007 reisde dit orkest af naar Deventer waar het zo’n 7 jaar op hét Dickensfestijn mocht spelen en zo’n 150.000 bezoekers per dag mocht vermaken.
In 2015 gaat het VKE op tournee door het land waar het met 12 concerten het grootkoor begeleidt.

Het koperensemble
Fotograaf: Hilbert van Essen 2015.